Програма спрямована на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення прав дітей, а саме:

  • створення в період до 2020 року умов для реалізації державних гарантій та конституційних прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, що проживають в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах;
  • розв’язання проблем дитячої бездоглядності;
  • поліпшення становища дітей, які опинилися у складних і надзвичайних умовах.