Проєкт спрямований на:

  • зниження рівня правопорушень та конфліктів, які вчиняються дітьми та молоддю, шляхом надання різноманітних соціальних та освітньо-профілактичних послуг;
  • підвищення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень серед неповнолітнього населення;
  • усунення причин, що зумовлюють учинення протиправних дій;
  • налагодження партнерських відносин між працівниками органів різного рівня та громадою у протидії правопорушенням в підлітковому середовищі.