Мета проєкту:

  • Формування в учнів поваги до права і законів, правоохоронних органів, свідомої правомірної поведінки, критичного ставлення до порушень і порушників закону, потреби брати особисту участь у боротьбі з правопорушеннями і усвідомленої звички дотримуватися законів.
  • Вироблення навичок правомочної поведінки, активної позиції у правовій сфері.
  • Формування правової установки, з позиції якої учень зможе управляти своїм настроєм, бажанням, вчинками, де слово не розходиться з ділом, де свої правові знання він втілює у повсякденне життя.