Програма спрямована на:

  • подолання дитячої безпритульності та бездоглядності,
  • запобігання сирітству,
  • створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей,
  • покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі,
  • покращення роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо захисту прав дітей