Завданнями проекту є:

  • ознайомлення та поглиблення знань щодо поняття «булінг», його видів та проявів;
  • розвиток навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, толерантного спілкування;
  • формування негативного ставлення до булінгу (неприпустимість проявів булінгу в шкільному середовищі).

Мета — зменшення рівня конфліктності та ненависті серед учнівської молоді, запобігання й усунення дискримінації, нетолерантності, агресії, булінгу та нерівного ставлення.