Метою районної програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству, забезпечення прав дитини в умовах децентралізації, створення дружнього до дітей середовища, збереження здоров’я кожної дитини протягом усього періоду дитинства, створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної) для забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави, створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.