Програма тренінгових занять спрямована на формування та розвиток в учасників та учасниць навичок конструктивного та позитивного мислення, саморегуляції, рефлексії, цілепокладання і планування, а також сприяння позитивним змінам у поведінці.