Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території міста Синельникове на період до 2020 року

Тип практики

Область

Програма спрямована на підвищення рівня довіри до роботи правоохоронних органів, забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки на території м. Синельникового, поліпшення стану криміногенної ситуації.

Районна програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на період до 2020 року

Тип практики

Область

Програма спрямована на підвищення рівня довіри до роботи правоохоронних органів, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки шляхом здійснення узгоджених заходів з профілактики правопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій.

Районна програма забезпечення особистої безпеки громадян та запобігання і припинення правопорушень у Юр’ївському районі на 2017-2021 роки

Тип практики

Область

Міська цільова Програма забезпечення громадського порядку, громадської безпеки та правової освіти населення на 2016-2020 роки

Тип практики

Проблематика

Область

Програма спрямована на забезпечення ефективного здійснення заходів щодо запобігання правопорушень та підвищення загального рівня правової освіти населення, формування у громадян поваги до права.

«Настає час вибору» програма факультативного курсу

Область

Мета курсу: підготовка учнів до самостійного вибору майбутньої професії, забезпечення обсягом систематизованих профінформаційних знань, необхідних для ухвалення правильного рішення в професійному самовизначенні.

Навчальна програма з курсу «Живи за правилами» для учнів основної школи загальноосвітніх навчальних закладів

Проблематика

Область

Головне завдання курсу «Живи за правилами» — озброїти учнів знаннями про правила, що існують у суспільстві, та вміннями діяти у життєвих ситуаціях відповідно до вимог соціальних норм (зокрема, норм права) і положень законів. суспільства, мотивувати дотримання норм моралі і права.

«Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» (факультативний курс для учнів 5-х класів)

Область

Мета програми: сприяти розвитку та саморозвитку особистості п’ятикласників, створити умови для розкриття їх творчого потенціалу та набуття важливих життєвих навичок.

Профілактична програма «Аранжування особистості» (програма факультативного курсу з психології) для учнів 6-7 класів

Область

Мета факультативного курсу «Аранжування особистості» – розвиток особистості підлітка, формування, корекція не адаптивних соціальних і особових установок.

Факультативний курс «Психологія спілкування» для учнів 5 класів

Область

Мета програми – розвиток в учнів 5 класів комунікативної компетентності, навичок ефективної взаємодії у групі, що у свою чергу полегшить їх адаптацію до нових умов навчання.

Комплексна програма профілактики злочинності та правопорушень в місті Покров на 2016-2020 роки

Тип практики

Область

Програма спрямована на підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів, забезпечення ефективності здійснення заходів щодо профілактики злочинності та правопорушень, протидії злочинності та усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, тощо.