Школа превентивного виховання

Область

Проєкт спрямований на профілактику ВІЛ/СНІДу, розвиток толерантності, протидію дискримінації.

Серед основних заходів проєкту — навчання фасилітаторів і проведення заходів для учнів області. Планується підготувати 75 фасилітаторів і за 6 років охопити заняттями понад 8 000 старшокласників.

Правнича академія пані Феміди

Область

Мета проєкту:

 • Формування в учнів поваги до права і законів, правоохоронних органів, свідомої правомірної поведінки, критичного ставлення до порушень і порушників закону, потреби брати особисту участь у боротьбі з правопорушеннями і усвідомленої звички дотримуватися законів.
 • Вироблення навичок правомочної поведінки, активної позиції у правовій сфері.
 • Формування правової установки, з позиції якої учень зможе управляти своїм настроєм, бажанням, вчинками, де слово не розходиться з ділом, де свої правові знання він втілює у повсякденне життя.

Університет превентивної педагогіки

Область

Сім’я і школа

Область

Проєкт спрямованій на:

 • формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів,
 • профілактику правопорушень серед учнівської молоді.

Комплексна програма використання трирівневої моделі профілактики правопорушень серед неповнолітніх на території Славутського району на 2017—2020 роки

Тип практики

Область

Головною метою реалізації програми є:

 • зниження рівня правопорушень і конфліктів, які вчиняються дітьми та молоддю, шляхом надання різноманітних соціальних та освітньо-профілактичних послуг;
 • підвищення ефективності узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень серед неповнолітнього населення;
 • усунення причин, що зумовлюють учинення протиправних дій;
 • налагодження партнерських відносин між працівниками органів різного рівня та громадою у протидії правопорушенням у підлітковому середовищі.

Програма передбачає загальні завдання, спрямовані на створення комплексної профілактики підліткової злочинності, яка дозволяє об’єднати та скоординувати зусилля фахівців, залучених до вирішення проблеми.

Комплексна програма профілактики правопорушень та злочинності на території Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади на 2016—2020 роки

Тип практики

Область

Програма спрямована на зниження правопорушень і конфліктів, які вчиняються дітьми та молоддю. У межах програми має бути створена комплексна система профілактики підліткової злочинності, яка дозволяє об’єднати та скоординувати зусилля фахівців, залучати громадськість, державні служби для надання соціально-психологічної, реінтеграційної підтримки дітям, які перебувають у конфлікті з законом, та їхнім родинам.

Комплексна програма профілактики правопорушень та злочинності на території Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки

Тип практики

Область

Програма спрямована на удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі; забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для бездомних громадян і безпритульних дітей; забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації, насильства, втягнення у злочинну діяльність, до вживання наркотиків, пияцтва та тютюпаління.

Комплексна програма використання трирівневої моделі профілактики правопорушень серед неповнолітнього населення на території міста Нетішина на 2017—2021 роки

Тип практики

Область

Програма спрямована на:

 • зниження рівня правопорушень і конфліктів, які вчиняються дітьми та молоддю, шляхом надання різноманітних соціальних та освітньо-профілактичних послуг;
 • підвищення ефективності узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень серед неповнолітнього населення;
 • усунення причин, що зумовлюють учинення протиправних дій;
 • налагодження партнерських відносин між працівниками органів різного рівня та громадою у протидії правопорушенням у підлітковому середовищі.

Програма взаємодії суб’єктів превентивного виховного середовища по формуванню просоціальної особистості

Тип практики

Область

Метою програми є формування просоціальної особистості як суб’єкта власного життя та успіху. Програма спрямована на формування пріоритетних напрямів превентивної виховної діяльності, вдосконалення її змісту, методів та технологій реалізації в освітньому середовищі.

У межах проекту:

 • удосконалено форми і методи формування просоціальної поведінки особистості;
 • проведено наукові дослідження, спрямовані на вивчення причин поширення девіацій у дитячому середовищі з розробкою науково обґрунтованих заходів профілактики цього явища;
 • створено системи моніторингу превентивної виховної діяльності та посібники для вчителя.